29 กรกฎาคม 2562 ฝนมาแล้ว!‘ชาวนาพะเยา’เริ่มไถคราด ปักดำ ‘กว๊านพะเยา’ยังต้องรอน้ำเพิ่ม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/429448

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าซาง และตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างเริ่มทำการปักดำนา รวมทั้งไถคราดแปลงนา หลังจากที่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เริ่มมีมากขึ้นและสามารถที่จะปักดำนาได้ตามปกติ หลังจากช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้เกิดภาวะภัยแล้ง จนส่งผลให้เกษตรกรยังไม่สามารถที่จะปักดำนาได้ เกษตรกรจึงได้เริ่มที่จะเข้าทำการปักดำนาของตนเอง เริ่มผลิตข้าวนาปีประจำปี 2562/63 ขณะที่ปริมาณน้ำบริเวณกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา ขณะนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 แสนลูกบาศก์เมตร แต่ยังไม่สามารถที่จะแจกจ่ายน้ำให้กับภาคการเกษตรได้ เนื่องจากที่ผ่านมาน้ำกว๊านพะเยามีน้ำเหลือเพียง 9 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะใช้ในการรักษาระบบนิเวศของกว๊านพะเยา และผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอ ซึ่งปริมาณที่ฝนตกลงมาในพื้นที่เริ่มทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาสามารถที่จะผ่อนคลายปัญหาภัยแล้วได้บ้างแล้ว